Cova de Son Caulelles, el jaciment més destacat del patrimoni marratxiner

Sabies que la Cova de Son Caulelles és el jaciment arqueològic prehistòric més important del municipi de Marratxí i fins i tot un dels més destacats de Mallorca?

Aquesta cova conté el testimoni d’una de les primeres civilitzacions que habitaren les Balears durant l’Edat del Bronze, cultura navetiforme (1700 – 1000 ac aprox.) , anterior a la cultura talaiòtica.

La Cova de Son Caulelles es tracta d’un monument funerari artificial, excavat directament a la roca, i construït per una sola estança que s’hi accedeix a través d’una petita entrada. Les dimensions de la cova són 10 metres de llarg per 2,5 metres d’ample amb una altura d’ 1,8 metres.

La funció de la cova era de tomba familiar o clan, s’enterrava a la gent amb una sèrie d’objectes col·locats al costat del cos. Es creu que el nínxol en forma circular servia d’altar per a col·locar les diferents ofrenes.

Actualment, la importància d’aquest patrimoni públic, declarat bé d’interès cultural l’any 1966 i
adquirit per l’Ajuntament de Marratxí l’any 2017, ha suposat la defensa i reivindicació de la seva
protecció i preservació perquè les futures generacions marratxineres com els forans puguin
visitar-la i gaudir de la seva existència.

Posem en valor el nostre patrimoni! Vista-la al C/Antoni Jaume, 44, 07141 Es Pont d’Inca, Illes Balears.

Compartir Aquesta Publicació
Feu un comentari