Comerços emblemàtics

Els comerços emblemàtics són símbol i expressió de la identitat de Marratxí, establiments que han sabut vèncer el pas del temps. Per això, volem ajudar a incrementar el seu coneixement perquè formen part de la història del municipi i a més, els seus productes són de primera qualitat.

On trobar-los:

Sa Roca Llisa 26

C. Sa Roca Llisa, 26 · Marratxí · Mallorca

olleriasarocallisa.com

Olleria Cas Canonge

Cas Canonge, 41 · Pòrtol · Marratxí · Mallorca

ceramicacascanonge.com

Can Xic

C. Major, 103 A (Pòrtol)

Olleria Can Vent

C. Trinitat, 39 · Marratxí · Mallorca

Can Bernadí Nou

c/Jaume I, nº 6 – SaCabaneta

siurellscanbernadinou.com

Can Pinet

Major, 93

https://can-pinet.negocio.site/

Forn des Pla de Na Tesa

Camí de son Alegre, 1

www.esforn.com

Olleria Can Bernadí

Cals Ollers 5 Pòrtol

Si voleu una informació més detallada de cadascun d’ells consulta-la en: https://aparador.marratxi.es/categoria/comerc-emblematic

Feu un comentari